Dragisa Milovic
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
90,000.00 €
30,314.00 €
12,000.00 €
132,314.00 €