Katarina RisticIlic
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
70,000.00 €
7,000.00 €
72,750.00 €
24,324.00 €
9,600.00 €
183,674.00 €