Enes Goran
(Zëvendës Ministër i Tregëtisë dhe Industrisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
279,000.00 €
3,000.00 €
7,806.00 €
13,515.12 €
4,644.00 €
307,965.12 €