Avdulah Djesevic
(Zëvendës Ministër i Administratës Publike)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
480,000.00 €
1,646.36 €
19,101.00 €
2,160.00 €
502,907.36 €