Mevlud Sinani
(Zëvendës Ministër në Ministrinë për Komunitet dhe Kthim)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
395,000.00 €
3,500.00 €
1,969.02 €
6,444.00 €
406,913.02 €