Burim Meta
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
184,200.00 €
15,737.15 €
43,535.25 €
12,164.64 €
255,637.04 €