Dragana Antonijevic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
120,000.00 €
11,000.00 €
31,730.00 €
28,440.00 €
9,600.00 €
200,770.00 €