Fadil Gashi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
25,000.00 €
10,000.00 €
367.68 €
14,621.41 €
49,989.09 €