Hisen Berisha
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
2,410,000.00 €
61,000.00 €
1,759.64 €
14,278.00 €
15,304.00 €
2,502,341.64 €