Samra Ilijaz
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
100,000.00 €
7,500.00 €
1,950.00 €
20,235.00 €
129,685.00 €