Blerim Rexha
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2010
260,000.00 €
2,000.00 €
6,500.00 €
0.00 €
268,500.00 €