Fitim Uka
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
229,500.00 €
9,000.00 €
25,000.00 €
917.00 €
33,533.91 €
297,950.91 €