Gani Krasniqi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
955,000.00 €
92,500.00 €
24,000.00 €
5,000.00 €
1,076,500.00 €