Halil Thaqi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
1,097,000.00 €
5,400.00 €
4,800.00 €
1,107,200.00 €