Mirlinda Tishukaj-Sadiku
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
70,000.00 €
16,227.97 €
39,576.67 €
6,240.00 €
132,044.64 €