Gjergj Dedaj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2019
0.00 €
0.00 €
0.00 €
12,456.00 €
0.00 €
12,456.00 €
2018
500,000.00 €
12,000.00 €
0.00 €
2,400.00 €
4,200.00 €
518,600.00 €
2017
500,000.00 €
12,000.00 €
1,060.00 €
19,056.00 €
0.00 €
532,116.00 €
2016
500,000.00 €
6,600.00 €
0.00 €
12,600.00 €
0.00 €
519,200.00 €
2014
500,000.00 €
6,500.00 €
0.00 €
14,760.00 €
0.00 €
521,260.00 €
2013
500,000.00 €
6,500.00 €
0.00 €
14,760.00 €
0.00 €
521,260.00 €
2010
500,000.00 €
12,000.00 €
0.00 €
16,800.00 €
0.00 €
528,800.00 €