Ismet Hashani
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2010
60,000.00 €
31,000.00 €
12,396.00 €
103,396.00 €