Raif Elezi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2011
22,000.00 €
14,148.00 €
36,148.00 €
2010
22,000.00 €
14,148.00 €
36,148.00 €