Bujar Bukoshi
(Ish Zëvendës Kryeministër/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
719,500.00 €
500.00 €
1,750.00 €
14,175.00 €
5,700.00 €
741,625.00 €
2013
719,500.00 €
500.00 €
3,500.00 €
15,000.00 €
5,200.00 €
743,700.00 €
2012
719,500.00 €
1,000.00 €
4,100.00 €
18,972.00 €
5,700.00 €
749,272.00 €
2011
719,500.00 €
1,000.00 €
5,500.00 €
21,000.00 €
5,200.00 €
752,200.00 €
2010
715,000.00 €
0.00 €
2,700.00 €
24,200.00 €
5,800.00 €
747,700.00 €