Bedri Hamza
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
244,700.00 €
34,000.00 €
3,140.00 €
28,098.00 €
6,828.00 €
316,766.00 €
2022
238,000.00 €
34,000.00 €
4,797.23 €
35,874.59 €
7,914.22 €
320,586.04 €
2021
263,000.00 €
37,000.00 €
10,216.52 €
44,143.58 €
7,974.13 €
362,334.23 €
2020
263,000.00 €
17,500.00 €
3,807.09 €
25,583.91 €
5,936.89 €
315,827.89 €
2019
224,000.00 €
17,500.00 €
20,577.07 €
51,054.83 €
5,900.00 €
319,031.90 €
2018
216,000.00 €
17,500.00 €
16,000.00 €
57,648.07 €
5,698.92 €
312,846.99 €
2017
216,000.00 €
24,000.00 €
3,921.00 €
53,517.00 €
5,692.00 €
303,130.00 €
2016
216,000.00 €
27,000.00 €
9,035.00 €
51,944.00 €
5,664.00 €
309,643.00 €
2015
216,000.00 €
27,500.00 €
8,970.00 €
51,619.00 €
4,872.00 €
308,961.00 €
2014
216,000.00 €
24,000.00 €
11,020.00 €
49,680.00 €
4,872.00 €
305,572.00 €
2012
216,000.00 €
19,500.00 €
6,654.00 €
15,246.00 €
4,872.00 €
262,272.00 €
2011
146,000.00 €
19,500.00 €
38,654.50 €
15,246.00 €
2,880.00 €
222,280.50 €
2010
176,000.00 €
50,600.00 €
10,800.00 €
14,184.00 €
10,880.00 €
262,464.00 €