Valton Beqiri
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2010
252,740.00 €
90,600.00 €
0.00 €
45,000.00 €
0.00 €
388,340.00 €