Abdyl Imeri
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2018
125,640.00 €
7,200.00 €
13,440.00 €
0.00 €
146,280.00 €
2017
125,640.00 €
12,040.09 €
22,433.00 €
0.00 €
160,113.09 €
2016
184,140.00 €
180.00 €
20,916.00 €
0.00 €
205,236.00 €
2015
120,300.00 €
6,067.00 €
14,184.00 €
9,000.00 €
149,551.00 €
2014
120,300.00 €
6,039.14 €
14,184.00 €
9,000.00 €
149,523.14 €
2013
120,300.00 €
2,160.00 €
14,184.00 €
9,000.00 €
145,644.00 €