Fadil Ismajli
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2015
496,485.00 €
31,500.00 €
4,175.00 €
201,000.00 €
0.00 €
0.00 €
733,160.00 €
2014
445,000.00 €
21,500.00 €
4,175.00 €
92,263.00 €
14,596.00 €
10,120.00 €
587,654.00 €
2013
445,000.00 €
21,500.00 €
4,175.00 €
94,000.00 €
33,450.00 €
8,900.00 €
607,025.00 €