Fatmir Shurdhaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
363,000.00 €
5,500.00 €
450.00 €
22,500.00 €
391,450.00 €
2016
363,000.00 €
5,500.00 €
700.00 €
22,896.00 €
392,096.00 €
2014
363,000.00 €
8,000.00 €
1,400.00 €
14,160.00 €
386,560.00 €
2013
363,000.00 €
10,000.00 €
1,000.00 €
14,160.00 €
388,160.00 €