Ferat Shala
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
0.00 €
35,000.00 €
77,000.00 €
24,000.00 €
12,000.00 €
148,000.00 €
2020
340,000.00 €
35,000.00 €
27,315.00 €
34,400.00 €
14,000.00 €
450,715.00 €
2017
351,000.00 €
35,000.00 €
24,500.00 €
16,480.10 €
23,930.84 €
450,910.94 €
2016
351,000.00 €
35,000.00 €
24,500.00 €
16,480.10 €
23,930.84 €
450,910.94 €
2015
345,000.00 €
34,000.00 €
11,000.00 €
22,150.00 €
23,027.54 €
435,177.54 €
2014
345,000.00 €
26,000.00 €
32,000.00 €
19,650.00 €
33,827.00 €
456,477.00 €
2013
345,000.00 €
26,000.00 €
44,000.00 €
27,990.00 €
21,138.74 €
464,128.74 €