Izmi Zeka
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
90,000.00 €
13,000.00 €
18,500.00 €
14,189.00 €
5,400.00 €
141,089.00 €
2018
90,000.00 €
6,000.00 €
18,925.00 €
14,640.00 €
5,400.00 €
134,965.00 €
2014
200,000.00 €
18,000.00 €
10,500.00 €
21,211.44 €
4,272.00 €
253,983.44 €
2013
200,000.00 €
18,000.00 €
6,550.00 €
21,211.44 €
4,272.00 €
250,033.44 €