Jashar Çukiq
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
90,000.00 €
3,000.00 €
6,387.40 €
99,387.40 €
2015
50,000.00 €
0.00 €
12,384.00 €
62,384.00 €
2014
120,000.00 €
0.00 €
12,384.00 €
132,384.00 €
2013
120,000.00 €
0.00 €
12,384.00 €
132,384.00 €