Ramadan Avdiu
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2013
300,000.00 €
19,000.00 €
12,600.00 €
331,600.00 €