Jasmina Vasic
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
50,000.00 €
6,000.00 €
420.00 €
12,000.00 €
68,420.00 €