Bajram Gecaj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
584,000.00 €
19,200.00 €
1,877.52 €
25,621.16 €
12,878.41 €
643,577.09 €
2016
584,000.00 €
8,000.00 €
3,021.57 €
16,945.55 €
12,334.00 €
624,301.12 €
2015
584,000.00 €
12,200.00 €
2,917.00 €
17,398.00 €
10,778.00 €
627,293.00 €