Lirak Çelaj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
340,500.00 €
11,400.00 €
4,566.00 €
16,132.00 €
15,900.00 €
14,040.00 €
402,538.00 €
2019
387,000.00 €
0.00 €
14,438.68 €
21,811.99 €
14,200.00 €
0.00 €
437,450.67 €
2017
383,000.00 €
0.00 €
15,200.00 €
16,588.48 €
0.00 €
16,391.72 €
431,180.20 €
2016
383,000.00 €
15,000.00 €
14,100.00 €
16,173.34 €
0.00 €
13,879.26 €
442,152.60 €
2015
365,000.00 €
15,800.00 €
34,084.00 €
20,291.00 €
0.00 €
12,408.00 €
447,583.00 €