Hykmete Bajrami
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
387,800.00 €
24,000.00 €
4,522.00 €
26,391.00 €
41,848.00 €
484,561.00 €
2021
364,329.00 €
24,000.00 €
780.00 €
28,374.00 €
40,089.00 €
457,572.00 €
2020
387,000.00 €
31,000.00 €
12,765.00 €
25,970.00 €
33,696.00 €
490,431.00 €
2018
317,000.00 €
25,000.00 €
3,682.00 €
25,718.10 €
33,139.00 €
404,539.10 €
2017
317,000.00 €
9,500.00 €
4,856.29 €
26,762.80 €
33,899.84 €
392,018.93 €
2016
317,000.00 €
9,500.00 €
850.00 €
19,355.00 €
28,430.00 €
375,135.00 €
2015
317,000.00 €
9,500.00 €
2,983.00 €
19,320.00 €
27,680.00 €
376,483.00 €
2014
317,000.00 €
15,700.00 €
2,500.00 €
27,310.00 €
28,300.00 €
390,810.00 €
2013
317,000.00 €
6,000.00 €
0.00 €
25,840.00 €
20,280.00 €
369,120.00 €
2012
317,000.00 €
6,000.00 €
0.00 €
25,000.00 €
28,400.00 €
376,400.00 €
2011
275,000.00 €
6,000.00 €
0.00 €
21,600.00 €
28,824.00 €
331,424.00 €