Haki Demolli
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
371,000.00 €
4,000.00 €
9,500.00 €
28,837.35 €
413,337.35 €
2016
351,000.00 €
5,000.00 €
9,500.00 €
24,688.00 €
390,188.00 €
2015
411,000.00 €
10,000.00 €
6,100.00 €
31,268.00 €
458,368.00 €
2014
320,000.00 €
10,000.00 €
45,250.00 €
37,268.00 €
412,518.00 €
2013
320,000.00 €
10,000.00 €
28,250.00 €
24,760.00 €
383,010.00 €
2012
320,000.00 €
10,000.00 €
18,120.00 €
24,160.00 €
372,280.00 €
2011
320,000.00 €
10,000.00 €
1,970.00 €
24,860.00 €
356,830.00 €