Besa Zogaj - Gashi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
540,000.00 €
30,607.00 €
16,387.40 €
0.00 €
586,994.40 €
2016
540,000.00 €
27,181.19 €
13,548.70 €
0.00 €
580,729.89 €
2015
540,000.00 €
4,700.00 €
15,182.00 €
8,400.00 €
568,282.00 €