Avdullah Hoti
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
233,000.00 €
11,900.00 €
45,020.64 €
25,946.25 €
7,270.00 €
323,136.89 €
2021
233,000.00 €
0.00 €
26,270.60 €
38,510.89 €
16,419.18 €
314,200.67 €
2020
233,000.00 €
0.00 €
10,107.99 €
41,979.26 €
6,811.80 €
291,899.05 €
2019
233,000.00 €
0.00 €
2,651.00 €
47,701.54 €
6,910.19 €
290,262.73 €
2017
128,000.00 €
5,800.00 €
25,197.57 €
45,398.35 €
5,802.63 €
210,198.55 €
2016
128,000.00 €
5,800.00 €
19,175.00 €
37,330.00 €
5,783.00 €
196,088.00 €
2015
68,000.00 €
5,800.00 €
52,857.00 €
33,480.00 €
5,400.00 €
165,537.00 €
2014
68,000.00 €
5,800.00 €
41,194.00 €
35,438.00 €
5,400.00 €
155,832.00 €