Lutfi Zharku
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
320,200.00 €
6,500.00 €
44,250.00 €
60,589.00 €
31,978.00 €
4,135.00 €
17,087.25 €
484,739.25 €
2017
320,200.00 €
0.00 €
43,750.00 €
27,619.88 €
22,164.45 €
0.00 €
0.00 €
413,734.33 €
2016
320,200.00 €
17,800.00 €
112,900.00 €
28,007.75 €
25,881.64 €
0.00 €
5,776.20 €
510,565.59 €
2015
320,200.00 €
17,800.00 €
112,900.00 €
2,955.69 €
24,253.56 €
0.00 €
4,878.00 €
482,987.25 €
2014
320,200.00 €
17,800.00 €
112,900.00 €
3,939.64 €
23,696.00 €
0.00 €
5,400.00 €
483,935.64 €
2013
320,200.00 €
29,800.00 €
0.00 €
59,256.00 €
95,873.00 €
0.00 €
0.00 €
505,129.00 €
2012
320,200.00 €
14,000.00 €
4,300.00 €
17,709.00 €
23,296.00 €
0.00 €
1,436.00 €
380,941.00 €
2011
320,200.00 €
14,000.00 €
0.00 €
9,052.00 €
22,026.00 €
0.00 €
924.80 €
366,202.80 €