Isa Mustafa
(Ish Kryeministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2017
503,000.00 €
39,900.25 €
81,842.40 €
26,327.08 €
0.00 €
651,069.73 €
2016
503,000.00 €
80,000.00 €
52,626.00 €
46,273.00 €
0.00 €
681,899.00 €
2015
503,000.00 €
80,000.00 €
72,969.18 €
33,573.65 €
0.00 €
689,542.83 €
2014
503,000.00 €
20,000.00 €
55,609.00 €
32,016.00 €
0.00 €
610,625.00 €
2013
503,000.00 €
20,000.00 €
26,616.00 €
31,764.56 €
0.00 €
581,380.56 €
2012
590,000.00 €
27,370.00 €
6,569.00 €
33,107.00 €
0.00 €
657,046.00 €
2011
590,000.00 €
46,970.00 €
55,903.00 €
61,187.00 €
36,400.00 €
790,460.00 €