Atifete Jahjaga
(Ish President/e)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2016
16,500.00 €
87,560.16 €
37,890.00 €
12,617.88 €
154,568.04 €
2015
16,500.00 €
86,374.23 €
35,820.69 €
11,741.00 €
150,435.92 €
2014
16,500.00 €
71,435.00 €
34,478.40 €
11,598.12 €
134,011.52 €
2013
0.00 €
47,853.36 €
34,478.40 €
11,598.12 €
93,929.88 €
2012
6,000.00 €
778.77 €
34,478.40 €
0.00 €
41,257.17 €
2011
6,000.00 €
7,849.99 €
34,478.40 €
6,618.12 €
54,946.51 €