Vezir Januzi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
495,000.00 €
0.00 €
0.00 €
9,203.14 €
11,858.84 €
5,400.00 €
521,461.98 €
2016
495,000.00 €
0.00 €
0.00 €
5,200.00 €
13,891.00 €
5,400.00 €
519,491.00 €
2015
495,000.00 €
17,400.00 €
20,000.00 €
1,100.00 €
24,291.00 €
5,400.00 €
563,191.00 €