Imet Rrahmani
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
175,000.00 €
10,000.00 €
63,590.00 €
28,325.00 €
29,959.28 €
306,874.28 €
2017
25,000.00 €
10,500.00 €
37,770.00 €
16,440.96 €
29,493.00 €
119,203.96 €
2016
103,575.00 €
10,500.00 €
36,459.00 €
16,919.53 €
24,000.00 €
191,453.53 €
2015
103,575.00 €
13,000.00 €
28,365.64 €
15,204.00 €
2,071.99 €
162,216.63 €