Bekim Çollaku
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
236,500.00 €
32,400.00 €
15,386.00 €
23,842.00 €
11,112.00 €
319,240.00 €
2016
236,500.00 €
32,400.00 €
5,521.20 €
20,101.00 €
11,671.80 €
306,194.00 €
2015
236,500.00 €
32,400.00 €
27,166.29 €
18,713.62 €
11,671.80 €
326,451.71 €