Bilall Sherifi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
157,283.00 €
7,000.00 €
63,244.88 €
61,002.66 €
288,530.54 €
2018
157,283.00 €
5,000.00 €
30,048.00 €
16,124.68 €
208,455.68 €