Adnan Redzepla
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
30,000.00 €
5,000.00 €
700.00 €
7,200.00 €
1,230.00 €
44,130.00 €